• Bretonadvocaten

  Breton Advocaten wenst u een goed 2020!

  Breton Advocaten wenst u een goed 2020! Ook in 2020 staan wij voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag in ons pand aan de Heereweg 278 te Lisse. Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend (op afspraak) tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven. Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis). Graag vooraf even telefonisch een afspraak maken.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Pro deo: Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2020

  Bron: Raad voor Rechtsbijstand

  Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

  De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.

   

  Eigen bijdragen

  Alleenstaand
  Normen 2020
  Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

  Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
  Eigen Bijdrage
  Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

  t/m € 19.800
  € 203
  t/m € 27.500

  € 19.801 –
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Pro deo: Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2019

   Bron: Raad voor Rechtsbijstand

  Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019.

  De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2019 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2017 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.

  Reguliere toevoeging

  Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

  Alleenstaand

  Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

  Fiscaal jaarinkomen
  Eigen bijdrage
  Fiscaal jaarinkomen

  t/m € 19.400
  € 199
  t/m € 26.900

  € 19.401 –
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Breton Advocaten wenst u een goed 2019!

  Breton Advocaten wenst u een goed 2019!

  Ook in 2019 staan wij voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag in ons pand aan de Heereweg 278 te Lisse.

  Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend (op afspraak) tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven.

  Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis). Graag vooraf even telefonisch een afspraak maken.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Privacyverklaring Breton Advocaten

  Privacyverklaring Breton Advocaten

  Breton Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Breton Advocaten mee wordt omgegaan.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. Breton Advocaten behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Breton Advocaten inzake privacy, zal hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst.

  Persoonsgegevens verwerkt door Breton Advocaten

  Breton Advocaten verwerkt persoonsgegevens die door u aan Breton Advocaten zijn verstrekt als sollicitant,


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Nieuwe inkomens- en vermogensnormen gesubsidieerde rechtsbijstand

  Bron: Raad voor Rechtsbijstand.

  Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.

  De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2018 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2016 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.

  Reguliere toevoeging

  Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

   


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Indexering alimentatie 2018: 1,5%

  Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

  Het indexeringspercentage voor 2018 zal 1,5% bedragen. Het percentage gaat in op 1 januari 2018 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt.

  (Het indexeringspercentage voor 2017 bedraagt 2,1%)

  Bereken hier uw indexering.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Dag van de scheiding: gratis spreekuur Breton Advocaten

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (vrijdag 8 september 2017) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend terecht bij de familierechtadvocaten van dit kantoor.

   

  Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017

  Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet). De wet gaat per 1 juli a.s. in. Wij lichten hier kort de achtergronden, wetssystematiek en wijzigingen toe.

   

  Inleiding

  De overheid wil werkgevers en werknemers stimuleren om gezond en veilig te werken. De gedachte is dat goede arbeidsomstandigheden ertoe leiden dat mensen in een prettige werkomgeving langer doorwerken. Dit helpt onder meer om de AOW betaalbaar te houden.

  De overheid heeft als wetgever de wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden ingedeeld in drie niveaus:Arbowet,


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning

  Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

  Het initiatiefvoorstel “Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen” is op 28 maart 2017 met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet treedt vermoedelijk in werking per 1 juli 2017 of 1 januari 2018. De wet betekent een historische stelselwijziging binnen het huwelijksvermogensrecht in Nederland.

  Het oude stelsel ging uit van een algehele gemeenschap van goederen tussen echtgenoten welke van rechtswege ontstond, tenzij de partners voor het huwelijk (notarieel) met elkaar huwelijkse voorwaarden overeen kwamen. Op grond van de algehele gemeenschap van goederen vielen alle goederen en schulden, van zowel voor het huwelijk als die tijdens het huwelijk waren verworven of waren ontstaan in de gemeenschap.


  Lees verder…