• Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Nieuwe inkomens- en vermogensnormen gesubsidieerde rechtsbijstand

  Bron: Raad voor Rechtsbijstand.

  Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.

  De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2018 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2016 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.

  Reguliere toevoeging

  Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

   


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Indexering alimentatie 2018: 1,5%

  Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

  Het indexeringspercentage voor 2018 zal 1,5% bedragen. Het percentage gaat in op 1 januari 2018 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt.

  (Het indexeringspercentage voor 2017 bedraagt 2,1%)

  Bereken hier uw indexering.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Dag van de scheiding: gratis spreekuur Breton Advocaten

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (vrijdag 8 september 2017) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend terecht bij de familierechtadvocaten van dit kantoor.

   

  Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017

  Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet). De wet gaat per 1 juli a.s. in. Wij lichten hier kort de achtergronden, wetssystematiek en wijzigingen toe.

   

  Inleiding

  De overheid wil werkgevers en werknemers stimuleren om gezond en veilig te werken. De gedachte is dat goede arbeidsomstandigheden ertoe leiden dat mensen in een prettige werkomgeving langer doorwerken. Dit helpt onder meer om de AOW betaalbaar te houden.

  De overheid heeft als wetgever de wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden ingedeeld in drie niveaus:Arbowet,


  Lees verder…

 • mr. ing. J. de Koning
  mr. ing. J. de Koning

  Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen

  Het initiatiefvoorstel “Beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen” is op 28 maart 2017 met de kleinst mogelijke meerderheid aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet treedt vermoedelijk in werking per 1 juli 2017 of 1 januari 2018. De wet betekent een historische stelselwijziging binnen het huwelijksvermogensrecht in Nederland.

  Het oude stelsel ging uit van een algehele gemeenschap van goederen tussen echtgenoten welke van rechtswege ontstond, tenzij de partners voor het huwelijk (notarieel) met elkaar huwelijkse voorwaarden overeen kwamen. Op grond van de algehele gemeenschap van goederen vielen alle goederen en schulden, van zowel voor het huwelijk als die tijdens het huwelijk waren verworven of waren ontstaan in de gemeenschap.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Arbeidsrecht: schriftelijkheidsvereiste geldt (ook) voor relatiebeding

  In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een relatiebeding in een personeelsreglement deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Deze vraag was in deze zaak van belang omdat vastgesteld diende te worden of voldaan was aan het zogenoemde “schriftelijkheidsvereiste”.

  Het “schriftelijkheidsvereiste” is van toepassing op een concurrentiebeding, maar ook op het relatiebeding. Het schriftelijkheidsvereiste is in artikel 7:653 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen en luidt als volgt:

  “Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn,
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Breton Advocaten wenst u een goed 2017

  Breton Advocaten wenst u een goed 2017! Ook in 2017 staat het team van Breton Advocaten voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag (vanaf 11 januari 2016) in ons nieuwe pand aan de Heereweg 278 te Lisse. Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven. Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis).


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Nederlandse rechtspraak behoort tot wereldtop

   

  Volgens de Rule of Law Index behoort de Nederlandse rechtsspraak tot de wereldtop. Nederland bezet de vijfde plaats op de jaarlijkse ranglijst. Voor wat betreft toegankelijkheid tot de rechter en de vraag in hoeverre rechtspraak vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed, staat Nederland op de eerste plaats.  De Rule of Law Index komt tot stand na raadpleging van 100.000 huishoudens en expertgesprekken welke wereldwijd worden uitgevoerd.

  Het beste rechtsstelsel ter wereld wordt toegekend aan Denemarken, gevolgd door Noorwegen, Finland en Zweden.

  Volgens rechtspraak.nl is een goed rechtsstelsel van groot belang voor een land.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Divorce Challenge: Ideeën tegen vechtscheiding

  Om het aantal vechtscheidingen terug te dringen, heeft Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) op 6 september jl. een website gelanceerd om goede ideeën te verzamelen: www.divorcechallenge.nl

  Het doel van de Challenge is het aantal vechtscheidingen terug te dringen en de negatieve gevolgen voor kinderen te verminderen. Dit door mensen uit te nodigen goede ideeën tegen vechtscheidingen in te dienen via de website. Minister Van der Steur: “We willen iedereen uitnodigen om, bovenop alles wat we al hebben, nieuwe manieren te bedenken om ouders te helpen hun scheiding goed te regelen zodat ze niet in een vechtscheiding terecht komen en de wereld van hun kinderen niet op zijn kop komt te staan.”

  De Divorce Challenge vloeit voort uit een motie van PvdA-kamerlid Recourt.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Dag van de Scheiding: gratis spreekuur Breton Advocaten

   

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (vrijdag 9 september 2016) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend terecht bij de familierechtadvocaten van dit kantoor.

   

  Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’.


  Lees verder…