• mr. R.P.M. Duijndam

  Dag van de scheiding: vrijdag 9 september 2022

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (vrijdag 9 september 2022) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend bij ons terecht. 

  Neem contact met ons op via: 0252 420653, of via: contact@bretonadvocaten.nl

  Achtergronden:

  Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Dag van de scheiding: gratis spreekuur

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (vrijdag 11 september 2020) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend terecht bij Jenneke de Koning en Rob Duijndam, de familierechtadvocaten van dit kantoor.

  Neem vrijblijvend contact met ons op via: 0252 420653, of via: contact@bretonadvocaten.nl

  Achtergronden:

  Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  UPDATE: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

  Op 31 maart 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De subsidieaanvraag kan vanaf 6 april worden ingediend.

  De regeling kan hier worden bekeken.

  Hieronder worden enkele relevante passages weergegeven uit de brief welke de Minister aan de Tweede Kamer heeft verzonden en waarin de maatregel wordt toegelicht:

  “Inhoud en doelgroep van de regeling

  De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  COVID-19 maatregelen van het kabinet: stand per 31 maart 2020

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart 2020 in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht op welke wijze het kabinet poogt om bedrijven in staat te stellen zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden – ook mensen met een flexibel contract.

  De stand van zaken van de verschillende maatregelen die in het pakket zijn aangekondigd is momenteel als volgt:

   

   Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Gemeenten kunnen beginnen met het verwerken van aanvragen.

   

   Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Noodloket). Het loket is inmiddels open.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt regeling Werktijdverkorting (wtv)

   

  Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ter vervanging van de regeling Werktijdverkorting (wtv). Deze maatregel is een reactie op de corona-crisis.

  De tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten houdt kort gezegd het volgende in:

   Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
   Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
   Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
   De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden,


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Beperkte bereikbaarheid door coronavirus

   

  De ontwikkelingen rondom het coronavirus COVID-19 hebben ook ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en advocatuur.

  Vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april zijn de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door.

  Wij proberen onze klanten tijdig te informeren over eventuele gevolgen voor hun zaak.

  Daarnaast zet Breton Advocaten zich in om verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te voorkomen. Dit betekent dat ook ons kantoor preventieve maatregelen heeft genomen om verspreiding van het virus te voorkomen:

   

   Wij ontvangen de komende weken geen klanten op kantoor;


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Wijzigingen partneralimentatie 2020

  Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie. De alimentatieduur wordt beperkt.

  Tenzij de rechter een termijn heeft vastgesteld eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege na verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren (art. 1: 157 BW). Hierop bestaan drie uitzonderingen:
   

   Indien op het moment van het echtscheidingsverzoek de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Breton Advocaten wenst u een goed 2020!

  Breton Advocaten wenst u een goed 2020! Ook in 2020 staan wij voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag in ons pand aan de Heereweg 278 te Lisse. Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend (op afspraak) tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven. Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis). Graag vooraf even telefonisch een afspraak maken.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Pro deo: Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2020

  Bron: Raad voor Rechtsbijstand

  Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

  De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.

   

  Eigen bijdragen

  Alleenstaand
  Normen 2020
  Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

  Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
  Eigen Bijdrage
  Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

  t/m € 19.800
  € 203
  t/m € 27.500

  € 19.801 –
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Pro deo: Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2019

   Bron: Raad voor Rechtsbijstand

  Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019.

  De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2019 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2017 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.

  Reguliere toevoeging

  Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

  Alleenstaand

  Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

  Fiscaal jaarinkomen
  Eigen bijdrage
  Fiscaal jaarinkomen

  t/m € 19.400
  € 199
  t/m € 26.900

  € 19.401 –
  Lees verder…