• mr. J. Klein Molekamp

  Gratis informatiegesprek bij een OM-strafbeschikking door gespecialiseerde advocaten

   

  Gratis informatiegesprek (standaard consult)

  Verdachten die zich op vrije voeten bevinden kunnen een gratis gesprek met een advocaat krijgen. Dit wordt door de Raad voor Rechtsbijstand standaard consult genoemd. Verdachten kunnen dit consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie krijgen wegens de oplegging van een strafbeschikking (eerste en tweede lid van artikel 257c van het Wetboek van Strafvordering). Er vindt geen draagkrachttoets plaats en er wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Vanaf 1 april 2021 wijst het Openbaar Ministerie (OM) in alle uitnodigingen voor een verhoor als hiervoor bedoeld, de verdachte op die mogelijkheid.


  Lees verder…

 • mr. J. Klein Molekamp

  Dronken op een elektrische step: mr. Klein Molekamp staat met succes cliënt bij in zaak tegen CBR vanwege onterechte invordering rijbewijs en een onderzoek naar de rijgeschiktheid

  Rijden onder invloed

  Dat rijden onder invloed van alcohol en/of drugs  niet is toegestaan is voor niemand nieuws. De strafbedreiging voor dit feit wordt ook steeds verder uitgebreid. Zie hier de meest recente richtlijn voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs.

   

  Bestuursrechtelijk ingrijpen

  Naast strafrechtelijk ingrijpen volgt vaak ook bestuursrechtelijk ingrijpen. Zoals een  lichte educatieve maatregel alcohol (lema-cursus) of een educatieve maatregel alcohol (ema-cursus). Steeds vaker komt ook een onderzoek naar de rijgeschiktheid vanuit het CBR aan de orde. Gekeken wordt in dat geval of de bestuurder nog wel geschikt is om deel te nemen aan het verkeer.


  Lees verder…

 • mr. J. Klein Molekamp

  Mr. Klein Molekamp staat verdachte bij in “GGD Hack” en krijgt de verdachte binnen 15 dagen vrij

  Landelijke zaak GGD Hack / GGD Datalek

  Recent stonden de media vol van de GGD Hack / het GGD Datalek. Aanleiding was de constatering dat persoonsgegevens van duizenden mensen op straat lagen en dat deze tegen betaling werden aangeboden op internet.  Ook adressen van bekende Nederlanders zoals John van den Heuvel en Peter R. de Vries zouden te koop zijn aangeboden.

   

  Overzicht publicaties in de media

  De zaak kreeg landelijk veel media-aandacht. Vooral omdat het weer een zaak was die de overheid in het Corona tijdperk niet op orde bleek te hebben en het feit dat er gevoelige gegevens op straat zijn komen te liggen.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Dag van de scheiding: gratis spreekuur

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (vrijdag 11 september 2020) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend terecht bij Jenneke de Koning en Rob Duijndam, de familierechtadvocaten van dit kantoor.

  Neem vrijblijvend contact met ons op via: 0252 420653, of via: contact@bretonadvocaten.nl

  Achtergronden:

  Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de Scheiding’.


  Lees verder…

 • mr. J. Klein Molekamp

  Moet ik verschijnen als de politie mij oproept voor een verhoor?

  Een oproep van de politie om te verschijnen voor een verhoor komt steeds vaker voor. In de oproep van de politie wordt iemand ontboden om op het politiebureau te verschijnen om verhoord te worden in een bepaalde strafzaak. Het hoeft hierbij niet alleen te gaan om een verdachte maar kan ook betrekking hebben op een getuige. De gebruikte term “ontbieden” lijkt te impliceren dat je verplicht bent om medewerking te verlenen. Is dat ook daadwerkelijk het geval?

  De uitnodiging om te verschijnen als getuige
  Voor getuigen geldt dat zij “slechts” verplicht zijn een verklaring af te leggen indien zij worden opgeroepen door de rechter(-commissaris) of de officier van justitie.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  UPDATE: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

  Op 31 maart 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De subsidieaanvraag kan vanaf 6 april worden ingediend.

  De regeling kan hier worden bekeken.

  Hieronder worden enkele relevante passages weergegeven uit de brief welke de Minister aan de Tweede Kamer heeft verzonden en waarin de maatregel wordt toegelicht:

  “Inhoud en doelgroep van de regeling

  De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  COVID-19 maatregelen van het kabinet: stand per 31 maart 2020

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart 2020 in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht op welke wijze het kabinet poogt om bedrijven in staat te stellen zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden – ook mensen met een flexibel contract.

  De stand van zaken van de verschillende maatregelen die in het pakket zijn aangekondigd is momenteel als volgt:

   

   Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Gemeenten kunnen beginnen met het verwerken van aanvragen.

   

   Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Noodloket). Het loket is inmiddels open.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt regeling Werktijdverkorting (wtv)

   

  Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ter vervanging van de regeling Werktijdverkorting (wtv). Deze maatregel is een reactie op de corona-crisis.

  De tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten houdt kort gezegd het volgende in:

   Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
   Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
   Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
   De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden,


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  Beperkte bereikbaarheid door coronavirus

   

  De ontwikkelingen rondom het coronavirus COVID-19 hebben ook ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en advocatuur.

  Vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april zijn de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door.

  Wij proberen onze klanten tijdig te informeren over eventuele gevolgen voor hun zaak.

  Daarnaast zet Breton Advocaten zich in om verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te voorkomen. Dit betekent dat ook ons kantoor preventieve maatregelen heeft genomen om verspreiding van het virus te voorkomen:

   

   Wij ontvangen de komende weken geen klanten op kantoor;


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Wijzigingen partneralimentatie 2020

  Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie. De alimentatieduur wordt beperkt.

  Tenzij de rechter een termijn heeft vastgesteld eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege na verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren (art. 1: 157 BW). Hierop bestaan drie uitzonderingen:
   

   Indien op het moment van het echtscheidingsverzoek de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.


  Lees verder…