• mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Wijzigingen partneralimentatie 2020

  Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie. De alimentatieduur wordt beperkt. Tenzij de rechter een termijn heeft vastgesteld eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege na verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren (art. 1: 157 BW). Hierop bestaan drie uitzonderingen:   Indien op het moment van het echtscheidingsverzoek de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop de
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Breton Advocaten wenst u een goed 2020!

  Breton Advocaten wenst u een goed 2020! Ook in 2020 staan wij voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag in ons pand aan de Heereweg 278 te Lisse. Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend (op afspraak) tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven. Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis). Graag vooraf even telefonisch een afspraak maken.

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Pro deo: Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2020

  Bron: Raad voor Rechtsbijstand Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020. De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.   Eigen bijdragen Alleenstaand Normen 2020 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar t/m € 19.800 € 203 t/m € 27.500 € 19.801 – € 20.500 € 373
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Pro deo: Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2019

   Bron: Raad voor Rechtsbijstand Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019. De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2019 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2017 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd. Reguliere toevoeging Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging: Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen t/m € 19.400 € 199 t/m € 26.900 € 19.401 – € 20.100 € 365 € 26.901
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Breton Advocaten wenst u een goed 2019!

  Breton Advocaten wenst u een goed 2019! Ook in 2019 staan wij voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag in ons pand aan de Heereweg 278 te Lisse. Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend (op afspraak) tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven. Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis). Graag vooraf even telefonisch een afspraak maken.

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Privacyverklaring Breton Advocaten

  Privacyverklaring Breton Advocaten Breton Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Breton Advocaten mee wordt omgegaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. Breton Advocaten behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Breton Advocaten inzake privacy, zal hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst. Persoonsgegevens verwerkt door Breton Advocaten Breton Advocaten verwerkt persoonsgegevens die
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Nieuwe inkomens- en vermogensnormen gesubsidieerde rechtsbijstand

  Bron: Raad voor Rechtsbijstand. Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018. De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2018 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2016 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’. Reguliere toevoeging Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:   Alleenstaand   Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin   Fiscaal jaarinkomen
  Lees verder…

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Indexering alimentatie 2018: 1,5%

  Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Het indexeringspercentage voor 2018 zal 1,5% bedragen. Het percentage gaat in op 1 januari 2018 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt. (Het indexeringspercentage voor 2017 bedraagt 2,1%) Bereken hier uw indexering.

 • Bretonadvocaten
  Bretonadvocaten

  Dag van de scheiding: gratis spreekuur Breton Advocaten

  Breton Advocaten te Lisse opent op de Dag van de Scheiding (vrijdag 8 september 2017) haar deuren voor iedereen die informatie wil over scheiden en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerden kunnen kosteloos en vrijblijvend terecht bij de familierechtadvocaten van dit kantoor.   Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie getrouwde stellen op den duur scheidt. Voor de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators was dit de aanleiding om een speciale dag in het leven te roepen waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij scheidingen: de ‘Dag van de
  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017

  Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet). De wet gaat per 1 juli a.s. in. Wij lichten hier kort de achtergronden, wetssystematiek en wijzigingen toe.   Inleiding De overheid wil werkgevers en werknemers stimuleren om gezond en veilig te werken. De gedachte is dat goede arbeidsomstandigheden ertoe leiden dat mensen in een prettige werkomgeving langer doorwerken. Dit helpt onder meer om de AOW betaalbaar te houden. De overheid heeft als wetgever de wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden ingedeeld in drie niveaus:Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling. De Arbowet is een kaderwet en vormt de
  Lees verder…