Geschiedenis: februari 2016

Erfrecht: meer uniformiteit binnen EU

mr. ing. J. de Koning

Op 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening (Verordening nr. 650/2012) in werking getreden. De regels van de verordening zijn rechtstreeks van toepassing in het Nederlandse recht. Met de verordening wordt beoogt vereenvoudiging ten aanzien van vererving en afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen. De verordening is binnen de gehele Europese Unie van toepassing, behoudens het Verenigd Koningrijk, Denemarken en Ierland.

In de verordening wordt onder meer bepaald welk recht van toepassing is op vererving en afwikkeling (vereffening en verdeling) van een grensoverschrijdende nalatenschap.

Ook regelt de verordening de rechtsmacht, de erkenning en tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen alsmede de aanvaarding en tenuitvoerlegging van authentieke akten en gerechtelijke schikkingen.


Lees verder…


Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt aangenomen door Tweede Kamer

mr. R.P.M. Duijndam

De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2016 ingestemd met het wetsvoorstel dat de doorstroming op de huurmarkt moet verbeteren. Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt behelst onder meer de volgende maatregelen:

    Huurverhoging voor scheefwoners van 4 procent plus inflatie

In de eerste plaats moet het scheefwonen worden aangepakt. Minister Blok hoopt dit te bereiken door toe te staan dat mensen met een inkomen boven de € 39.000,- met een extra huurverhoging va 4 procent kunnen worden geconfronteerd naast de gemiddelde huurstijging welke per woningcorporatie niet mag uitkomen boven inflatie plus 1 procent.

    De jaarlijkse inkomenstoets blijft bestaan

De Belastingdienst moet inkomensgegevens over huurders delen met verhuurders.


Lees verder…