Geschiedenis: januari 2020

Wijzigingen partneralimentatie 2020

mr. R.P.M. Duijndam

Per 1 januari 2020 gelden nieuwe regels voor partneralimentatie. De alimentatieduur wordt beperkt.

Tenzij de rechter een termijn heeft vastgesteld eindigt de alimentatieverplichting van rechtswege na verstrijken van een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren (art. 1: 157 BW). Hierop bestaan drie uitzonderingen:
 

    Indien op het moment van het echtscheidingsverzoek de duur van het huwelijk langer is dan vijftien jaren en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste tien jaar jonger is dan de AOW-leeftijd, eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.


Lees verder…


Breton Advocaten wenst u een goed 2020!

Bretonadvocaten

Breton Advocaten wenst u een goed 2020! Ook in 2020 staan wij voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag in ons pand aan de Heereweg 278 te Lisse. Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend (op afspraak) tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven. Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis). Graag vooraf even telefonisch een afspraak maken.


Lees verder…


Pro deo: Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2020

Bretonadvocaten

Bron: Raad voor Rechtsbijstand

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.

 

Eigen bijdragen

Alleenstaand
Normen 2020
Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
Eigen Bijdrage
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar

t/m € 19.800
€ 203
t/m € 27.500

€ 19.801 –
Lees verder…