• mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Proceskostenvergoeding van bestuursorgaan

  In een recente zaak bij de Centrale Raad van Beroep stond de Raad stil bij de vraag of een proceskostenvergoeding dient te worden toegekend indien het bestuursorgaan de belanghebbende tegemoet komt op andere gronden dan de gronden waarop het bij de rechtbank bestreden besluit berust. De Raad beantwoorde deze vraag bevestigend. In deze zaak heb ik namens een belanghebbende verzocht om het bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van de proceskosten, nadat het bestuursorgaan mijn cliënte tegemoet was gekomen. Omdat het bestuursorgaan mijn cliënte op andere gronden was tegemoet gekomen dan waarop het oorspronkelijke besluit berustte, meende het bestuursorgaan hiertoe niet
  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  Veranderingen in het arbeidsrecht

  Vanaf januari 2015 gaat er het nodige veranderen in het arbeidsrecht. In dit nieuwsbericht behandel ik enkele in het oog springende wijzigingen. Vanaf januari 2015 gaat er het nodige veranderen in het arbeidsrecht. De volgende wijzigingen springen met name in het oog: Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten Zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding’ De WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Tijdelijk contract (Flex) Vanaf 1 juli 2015 krijgen werknemers met een tijdelijk contract  na twee jaar aanspraak op een vast contract. Deze termijn is momenteel drie
  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam
  mr. R.P.M. Duijndam

  “Reële schuld”

  In een zaak welke diende bij het Gerechtshof Den Haag ging het om de hoogte van de kinderalimentatie en de draagkracht van de man. Het gerechtshof houdt in deze zaak rekening met een zakelijke schuld – anders dan de rechtbank eerder deed – welke de man dient af te lossen. De man kon volgens het gerechtshof aantonen dat hij maandelijks op de schuld moest aflossen. Volgens het gerechtshof is daarom sprake van een “reële schuld”. Het gerechtshof stelt dat het daarbij niet van belang is of de aflossing via privé-onttrekkingen of uit de winst van de onderneming is voldaan. Omdat
  Lees verder…