Geschiedenis: maart 2020

UPDATE: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

mr. R.P.M. Duijndam

Op 31 maart 2020 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) bekendgemaakt. De subsidieaanvraag kan vanaf 6 april worden ingediend.

De regeling kan hier worden bekeken.

Hieronder worden enkele relevante passages weergegeven uit de brief welke de Minister aan de Tweede Kamer heeft verzonden en waarin de maatregel wordt toegelicht:

“Inhoud en doelgroep van de regeling

De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden.


Lees verder…


COVID-19 maatregelen van het kabinet: stand per 31 maart 2020

mr. R.P.M. Duijndam

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart 2020 in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht op welke wijze het kabinet poogt om bedrijven in staat te stellen zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden – ook mensen met een flexibel contract.

De stand van zaken van de verschillende maatregelen die in het pakket zijn aangekondigd is momenteel als volgt:

 

  Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Gemeenten kunnen beginnen met het verwerken van aanvragen.

 

  Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Noodloket). Het loket is inmiddels open.


Lees verder…


Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt regeling Werktijdverkorting (wtv)

mr. R.P.M. Duijndam

 

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ter vervanging van de regeling Werktijdverkorting (wtv). Deze maatregel is een reactie op de corona-crisis.

De tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten houdt kort gezegd het volgende in:

  Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
  Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
  Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden,


Lees verder…


Beperkte bereikbaarheid door coronavirus

Bretonadvocaten

 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus COVID-19 hebben ook ingrijpende gevolgen voor de rechtspleging en advocatuur.

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met 6 april zijn de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Urgente zaken gaan wel door.

Wij proberen onze klanten tijdig te informeren over eventuele gevolgen voor hun zaak.

Daarnaast zet Breton Advocaten zich in om verdere verspreiding van het Coronavirus COVID-19 te voorkomen. Dit betekent dat ook ons kantoor preventieve maatregelen heeft genomen om verspreiding van het virus te voorkomen:

 

  Wij ontvangen de komende weken geen klanten op kantoor;


Lees verder…