Geschiedenis: december 2015

Inkomensnormen gesubsidieerde rechtsbijstand in 2016

Bretonadvocaten

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze normen bepalen of een rechtzoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp. De nieuwe inkomensnormen zijn van toepassing op aanvragen voor gesubsidieerde rechtshulp die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016.

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand.  De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2016 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2014 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.


Lees verder…


Indexering alimentatie 2016: 1,3%

mr. ing. J. de Koning

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Het indexeringspercentage voor 2016 zal 1,3% bedragen. Het percentage gaat in op 1 januari 2016 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt.

(Het indexeringspercentage voor 2015 bedraagt 0,8%)

Bereken hier uw indexering.


Lees verder…


Arbeidswet Asscher werkt averechts

mr. R.P.M. Duijndam

Het doel van de Wet Werk en Zekerheid die sinds 1 juli 2015 van kracht is, was dat werknemers eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Uit een enquête die Nieuwsuur uitvoerde onder de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) blijkt dat de Wet Werk en Zekerheid een tegengesteld effect heeft. Bovendien verzinnen werkgevers constructies om de wet te omzeilen.

In haar persbericht merkt de VAAN daarover het volgende op.

Ruim de helft van de duizend leden van VAAN heeft de enquête ingevuld. Een ruime meerderheid (65 procent) ziet dat werkgevers vanwege het nieuwe ontslagrecht terughoudend zijn om mensen in vaste dienst te nemen.


Lees verder…


Pro deo advocatuur kan beter en goedkoper

Bretonadvocaten

De Commissie Wolfsen heeft het onderzoek naar de kostenstijging bij de gesubsidieerde rechtsbijstand afgerond. Aanleiding voor de instelling van de commissie werd gevormd door de kostenstijging in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Toenmalig staatssecretaris Teeven heeft ingezet op een bezuiniging op de rechtsbijstand. In de praktijk werd verwacht dat pro deo-advocaten een lagere vergoeding zouden ontvangen voor hun werk.

De Commissie Wolfsen, onder leiding van voormalig burgemeester Aleid Wolfsen, heeft op 30 november 2015 haar eindrapport gepresenteerd. Kort gezegd zijn de conclusies dat het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand beter en goedkoper kan.

Hieronder volgt het persbericht van de Commissie Wolfsen:

Herijking van stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand verbetert toegang tot recht

DEN HAAG,


Lees verder…