Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt regeling Werktijdverkorting (wtv)

mr. R.P.M. Duijndam

 

Het kabinet introduceert de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ter vervanging van de regeling Werktijdverkorting (wtv). Deze maatregel is een reactie op de corona-crisis.

De tijdelijke NOW-regeling voor tegemoetkoming van de loonkosten houdt kort gezegd het volgende in:

  • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
  • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.
  • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
  • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Klik hier voor meer informatie over de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) op de website van Rijksoverheid.

mr. R.P.M. Duijndam