Geschiedenis: mei 2017

Wijziging Arbowetgeving per 1 juli 2017

mr. R.P.M. Duijndam

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet). De wet gaat per 1 juli a.s. in. Wij lichten hier kort de achtergronden, wetssystematiek en wijzigingen toe.

 

Inleiding

De overheid wil werkgevers en werknemers stimuleren om gezond en veilig te werken. De gedachte is dat goede arbeidsomstandigheden ertoe leiden dat mensen in een prettige werkomgeving langer doorwerken. Dit helpt onder meer om de AOW betaalbaar te houden.

De overheid heeft als wetgever de wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden ingedeeld in drie niveaus:Arbowet,


Lees verder…