• mr. ing. J. de Koning

  Fiscale verandering alimentatie

  Per 1 januari 2015 wordt voor de alimentatieplichtige ouder de persoonsgebonden fiscale aftrek afgeschaft.

  Ook zal de inkomensgrens voor het kindgebonden budget omlaag gaan, waardoor minder mensen hier aanspraak op kunnen maken. Dit heeft consequenties voor de vastgestelde behoefte van het kind.


  Lees verder…

 • Bretonadvocaten

  “Huiselijk geweld” en gezinshereniging

  Steeds vaker wordt ons kantoor geconfronteerd met schrijnende zaken van vrouwen die op basis van gezinsvorming/gezinshereniging naar Nederland worden gehaald door een Nederlandse partner. Het komt meer en meer voor dat er na verloop van tijd sprake is van huiselijk geweld. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor het psychische en lichamelijke welzijn van de vrouwen en de kinderen, maar tevens voor de verblijfsrechtelijke procedure. Niet zelden komt het voor dat de Nederlandse partner de IND inlicht dat de relatie is beëindigd en dat de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken.

  Indien vaststaat dat er sprake is (geweest) van huiselijke geweld kan de IND verblijf verlenen op deze grond dan wel op grond van artikel 8 EVRM.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Proceskostenvergoeding van bestuursorgaan

  In een recente zaak bij de Centrale Raad van Beroep stond de Raad stil bij de vraag of een proceskostenvergoeding dient te worden toegekend indien het bestuursorgaan de belanghebbende tegemoet komt op andere gronden dan de gronden waarop het bij de rechtbank bestreden besluit berust. De Raad beantwoorde deze vraag bevestigend.

  In deze zaak heb ik namens een belanghebbende verzocht om het bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van de proceskosten, nadat het bestuursorgaan mijn cliënte tegemoet was gekomen. Omdat het bestuursorgaan mijn cliënte op andere gronden was tegemoet gekomen dan waarop het oorspronkelijke besluit berustte, meende het bestuursorgaan hiertoe niet gehouden te zijn.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  Veranderingen in het arbeidsrecht

  Vanaf januari 2015 gaat er het nodige veranderen in het arbeidsrecht. In dit nieuwsbericht behandel ik enkele in het oog springende wijzigingen.

  Vanaf januari 2015 gaat er het nodige veranderen in het arbeidsrecht. De volgende wijzigingen springen met name in het oog:

   Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten
   Zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding’
   De WW richt zich meer op het snel vinden van werk.

  Tijdelijk contract (Flex)

  Vanaf 1 juli 2015 krijgen werknemers met een tijdelijk contract  na twee jaar aanspraak op een vast contract.


  Lees verder…

 • mr. R.P.M. Duijndam

  “Reële schuld”

  In een zaak welke diende bij het Gerechtshof Den Haag ging het om de hoogte van de kinderalimentatie en de draagkracht van de man. Het gerechtshof houdt in deze zaak rekening met een zakelijke schuld – anders dan de rechtbank eerder deed – welke de man dient af te lossen. De man kon volgens het gerechtshof aantonen dat hij maandelijks op de schuld moest aflossen. Volgens het gerechtshof is daarom sprake van een “reële schuld”.

  Het gerechtshof stelt dat het daarbij niet van belang is of de aflossing via privé-onttrekkingen of uit de winst van de onderneming is voldaan.


  Lees verder…