Geschiedenis: februari 2015

Tips voor het opstellen van een contract voor bepaalde tijd!

Bretonadvocaten

Tips voor het opstellen van een contract voor bepaalde tijd!

Per 1 januari 2015 is er wettelijk het één en ander veranderd m.b.t. tijdelijke contracten. Raadpleeg altijd uw CAO voor uitzonderingen!

De volgende punten kunnen van belang zijn:

Uitsluiten loondoorbetaling oproepcontracten (6maanden)
Concurrentiebeding alleen met uitgebreide motivering toegestaan
Proeftijd alleen bij contract langer dan 6 maanden
Scholingskosten/scholingsbeding opnemen
Aanzegplicht bij verlengen of beëindigen contract van 6 maanden of meer, anders boete
Einde bij bereiken pensioen-/AOW leeftijd
Keten doorbreken door middel van tussenperiode van 6 maanden
Mogelijkheid tussentijdse beëindiging opnemen (anders alleen per 1 juli 2015 uit elkaar via Kantonrechter)
Suggestie lengte/aantal contracten: bv 7/8/8 maanden,
Lees verder…


Schoonmaker die na 65e bij eerdere werkgever in dienst is getreden mag blijven werken op zijn locatie

Bretonadvocaten

In artikel 38 van de CAO schoonmaak- en glazenwassersbedrijf is opgenomen dat de werkgever die door contractswisseling een object verwerft geen aanbiedingsverplichting heeft voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. De kantonrechter oordeelt dat er geen sprake is van een overgang van onderneming en dat de uitzonderingsbepaling in de CAO strijdig is met de algemene beginselen van unierecht en de WGBL. De verkrijger dient de AOW-gerechtigde schoonmaker een contract aan te bieden…


Lees verder…