Geschiedenis: mei 2018

Privacyverklaring Breton Advocaten

Bretonadvocaten

Privacyverklaring Breton Advocaten

Breton Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van verschillende persoonsgegevens. Hieronder is beschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe daar door Breton Advocaten mee wordt omgegaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018. Breton Advocaten behoudt zich het recht voor deze verklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in het beleid van Breton Advocaten inzake privacy, zal hierover een duidelijke kennisgeving op onze website worden geplaatst.

Persoonsgegevens verwerkt door Breton Advocaten

Breton Advocaten verwerkt persoonsgegevens die door u aan Breton Advocaten zijn verstrekt als sollicitant,


Lees verder…