Geschiedenis: januari 2019

Pro deo: Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2019

Bretonadvocaten

 Bron: Raad voor Rechtsbijstand

Vanaf 1 januari 2019 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2019.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2019 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2017 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen
Eigen bijdrage
Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.400
€ 199
t/m € 26.900

€ 19.401 –
Lees verder…


Breton Advocaten wenst u een goed 2019!

Bretonadvocaten

Breton Advocaten wenst u een goed 2019!

Ook in 2019 staan wij voor u klaar. Wilt u graag een gesprek met één van onze advocaten? U bent van harte welkom en wij ontvangen u graag in ons pand aan de Heereweg 278 te Lisse.

Ons kantoor is gedurende werkdagen van 9.00 uur 12:30 en van 13:00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt vanzelfsprekend (op afspraak) tijdens kantooruren langskomen om documenten af te geven.

Ook bent u van harte welkom op ons wekelijkse spreekuur (eerste twintig minuten zijn gratis). Graag vooraf even telefonisch een afspraak maken.


Lees verder…