COVID-19 maatregelen van het kabinet: stand per 31 maart 2020

mr. R.P.M. Duijndam

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 31 maart 2020 in een brief aan de Tweede Kamer toegelicht op welke wijze het kabinet poogt om bedrijven in staat te stellen zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden – ook mensen met een flexibel contract.

De stand van zaken van de verschillende maatregelen die in het pakket zijn aangekondigd is momenteel als volgt:

 

  • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers. Gemeenten kunnen beginnen met het verwerken van aanvragen.

 

  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (Noodloket). Het loket is inmiddels open. De regeling is maandag 30 maart in de Staatscourant gepubliceerd.

 

  • BMKB, GO, Qredits, Borgstelling Landbouw. De BMKB is open onder de nieuwe voorwaarden sinds 16 maart. De aanpassing van de GO is op 27 maart in de Staatscourant gepubliceerd. Voor Qredits geldt dat aanvragen voor uitstel tot aflossing inmiddels kunnen worden ingediend. De borgstelling landbouw is sinds woensdag 18 maart open en inmiddels ook bij de grote banken operationeel.

 

  • Bijzonder uitstel van betaling. Informatie hierover is reeds beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Streven is om begin deze week meer duidelijkheid te geven over de precieze invulling. Ondernemers die een aanslag IB of Vpb of een naheffingsaanslag LB of OB hebben ontvangen en als gevolg van de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen, kunnen al een verzoek indienen.

 

  • Schrappen verzuimboete betalingsverzuim. Informatie hierover is reeds beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Als een ondernemer uitstel van betaling vraagt voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim wordt geschrapt.

 

  • Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente. Het percentage voor de invorderingsrente is per 23 maart verlaagd naar 0,01%. Het percentage voor de belastingrente wordt per 1 juli verlaagd naar 0,01% en voor andere belastingmiddelen (waaronder de vennootschapsbelasting) per 1 juni 2020. De Belastingdienst rekent per de aangegeven data met de nieuwe percentages. Belastingplichtigen hoeven daar niets voor te doen.

 

  • Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Informatie hierover is reeds beschikbaar op de site van de Belastingdienst. Ondernemers kunnen gebruik maken van de bestaande mogelijkheden om een voorlopige aanslag te verlagen.
mr. R.P.M. Duijndam