Geschiedenis: september 2014

Recht op bijstand advocaat tijdens politieverhoor

mr. H.H.R. Bruggeman

Op 1 april 2014 heeft de Hoge Raad voorlopig een discussie, die na het arrest van het  Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 24 oktober 2013 in Navone vs. Monaco was opgelaaid, beslist. In deze uitspraak besliste het Europese Hof wederom dat de verdachte bij een politieverhoor en tijdens de hele onderzoeksfase van de politie recht op bijstand van een advocaat heeft. Deze advocaat mag in persoon bij alle onderzoekshandelingen van de politie, dus ook het verhoor, aanwezig zijn. Tevens mag de advocaat interveniëren door bijvoorbeeld in te breken op het verhoor of zelf vragen te stellen.
Lees verder…


Fiscale verandering alimentatie

mr. ing. J. de Koning

Per 1 januari 2015 wordt voor de alimentatieplichtige ouder de persoonsgebonden fiscale aftrek afgeschaft. Ook zal de inkomensgrens voor het kindgebonden budget omlaag gaan, waardoor minder mensen hier aanspraak op kunnen maken. Dit heeft consequenties voor de vastgestelde behoefte van het kind.


“Huiselijk geweld” en gezinshereniging

Bretonadvocaten

Steeds vaker wordt ons kantoor geconfronteerd met schrijnende zaken van vrouwen die op basis van gezinsvorming/gezinshereniging naar Nederland worden gehaald door een Nederlandse partner. Het komt meer en meer voor dat er na verloop van tijd sprake is van huiselijk geweld. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor het psychische en lichamelijke welzijn van de vrouwen en de kinderen, maar tevens voor de verblijfsrechtelijke procedure. Niet zelden komt het voor dat de Nederlandse partner de IND inlicht dat de relatie is beëindigd en dat de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken. Indien vaststaat dat er sprake is (geweest) van huiselijke geweld kan
Lees verder…