Geschiedenis: september 2014

Fiscale verandering alimentatie

mr. ing. J. de Koning

Per 1 januari 2015 wordt voor de alimentatieplichtige ouder de persoonsgebonden fiscale aftrek afgeschaft.

Ook zal de inkomensgrens voor het kindgebonden budget omlaag gaan, waardoor minder mensen hier aanspraak op kunnen maken. Dit heeft consequenties voor de vastgestelde behoefte van het kind.


Lees verder…


“Huiselijk geweld” en gezinshereniging

Bretonadvocaten

Steeds vaker wordt ons kantoor geconfronteerd met schrijnende zaken van vrouwen die op basis van gezinsvorming/gezinshereniging naar Nederland worden gehaald door een Nederlandse partner. Het komt meer en meer voor dat er na verloop van tijd sprake is van huiselijk geweld. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor het psychische en lichamelijke welzijn van de vrouwen en de kinderen, maar tevens voor de verblijfsrechtelijke procedure. Niet zelden komt het voor dat de Nederlandse partner de IND inlicht dat de relatie is beëindigd en dat de verblijfsvergunning kan worden ingetrokken.

Indien vaststaat dat er sprake is (geweest) van huiselijke geweld kan de IND verblijf verlenen op deze grond dan wel op grond van artikel 8 EVRM.


Lees verder…