Nieuwe inkomens- en vermogensnormen gesubsidieerde rechtsbijstand

Bretonadvocaten

Bron: Raad voor Rechtsbijstand.

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2018 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2016 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

 

Alleenstaand

 

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

 

Fiscaal jaarinkomen

 

Eigen bijdrage

 

Fiscaal jaarinkomen

 

t/m € 19.100

 

€ 196

 

t/m € 26.500

 

€ 19.101 – € 19.800

 

€ 360

 

€ 26.501 – € 27.500

 

€ 19.801 – € 20.800

 

€ 514

 

€ 27.501 – € 28.800

 

€ 20.801 – € 22.700

 

€ 669

 

€ 28.801 – € 32.100

 

€ 22.701 – € 26.900

 

€ 823

 

€ 32.101 – € 38.000

 

Boven de € 26.900

 

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

 

Boven de € 38.000

 

Personen- en familierecht

 

Alleenstaand

 

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

 

Fiscaal jaarinkomen

 

Eigen bijdrage

 

Fiscaal jaarinkomen

 

t/m € 19.100

 

€ 340

 

t/m € 26.500

 

€ 19.101 – € 19.800

 

€ 412

 

€ 26.501 – € 27.500

 

€ 19.801 – € 20.800

 

€ 566

 

€ 27.501 – € 28.800

 

€ 20.801 – € 22.700

 

€ 720

 

€ 28.801 – € 32.100

 

€ 22.701 – € 26.900

 

€ 849

 

€ 32.101 – € 38.000

 

Boven de € 26.900

 

Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging

 

Boven de € 38.000

 

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Bretonadvocaten