Indexering alimentatie 2018: 1,5%

Bretonadvocaten

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie en Veiligheid stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Het indexeringspercentage voor 2018 zal 1,5% bedragen. Het percentage gaat in op 1 januari 2018 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt.

(Het indexeringspercentage voor 2017 bedraagt 2,1%)

Bereken hier uw indexering.

Bretonadvocaten