Geschiedenis: oktober 2015

Hoge Raad laat zich uit over rol kindgebonden budget en kinderalimentatie

mr. ing. J. de Koning

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt. Dat heeft de Hoge Raad op 9 oktober jl. beslist in antwoord op een prejudiciële vraag van het gerechtshof Den Haag.

Op 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen in werking getreden. Bij deze wet zijn de regelingen met betrekking tot de bijdrage van de overheid in de kosten van verzorging en opvoeding van kinderen herzien.


Lees verder…


Breton Advocaten steunt anti-pestcampagne

Bretonadvocaten

De Stichting Veilig Onderwijs (SVO) zet zich in om pestgedrag in het onderwijs te voorkomen. Breton Advocaten steunt de SVO in haar campagnes

De SVO onderschrijft het motto “het kind heeft recht op veilig onderwijs”, zoals vastgelegd in artikel 19 en 28 uit de rechten van het kind. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en de kinderrechten respecteren (artikel 28). Deze rechten vormen de grondslag voor de werkzaamheden van de SVO.

Bekijk hier de rechten van het kind op de website van de SVO. Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over de werkzaamheden van de SVO.


Lees verder…