Tips voor het opstellen van een contract voor bepaalde tijd!

Bretonadvocaten

Tips voor het opstellen van een contract voor bepaalde tijd!

Per 1 januari 2015 is er wettelijk het één en ander veranderd m.b.t. tijdelijke contracten. Raadpleeg altijd uw CAO voor uitzonderingen!

De volgende punten kunnen van belang zijn:

  1. Uitsluiten loondoorbetaling oproepcontracten (6maanden)
  2. Concurrentiebeding alleen met uitgebreide motivering toegestaan
  3. Proeftijd alleen bij contract langer dan 6 maanden
  4. Scholingskosten/scholingsbeding opnemen
  5. Aanzegplicht bij verlengen of beëindigen contract van 6 maanden of meer, anders boete
  6. Einde bij bereiken pensioen-/AOW leeftijd
  7. Keten doorbreken door middel van tussenperiode van 6 maanden
  8. Mogelijkheid tussentijdse beëindiging opnemen (anders alleen per 1 juli 2015 uit elkaar via Kantonrechter)
  9. Suggestie lengte/aantal contracten: bv 7/8/8 maanden, totaal 23 maanden

Meer informatie vindt u hier.

 

Bretonadvocaten