Pro deo: Inkomen, vermogen en eigen bijdragen 2020

Bretonadvocaten

Bron: Raad voor Rechtsbijstand

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar). De eigen bijdragen worden vanaf dit jaar weer geïndexeerd.

 

Eigen bijdragen

Alleenstaand Normen 2020 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.800 € 203 t/m € 27.500
€ 19.801 – € 20.500 € 373 € 27.501 – € 28.500
€ 20.501 – € 21.600 € 533 € 28.501 – € 29.800
€ 21.601 – € 23.500 € 694 € 29.801 – € 33.300
€ 23.501 – € 27.900 € 853 € 33.301 – € 39.400
Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 39.400

 

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2020 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.800 € 353 t/m € 27.500
€ 19.801 – € 20.500 € 427 € 27.501 – € 28.500
€ 20.501 – € 21.600 € 587 € 28.501 – € 29.800
€ 21.601 – € 23.500 € 747 € 29.801 – € 33.300
€ 23.501 – € 27.900 € 881 € 33.301 – € 39.400
Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 39.400

 

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2018
t/m
€ 19.800
€ 19.801 t/m
€ 27.900
Boven
de
€ 27.900
t/m
€ 27.500
€ 27.501 t/m
€ 39.400
Boven
de
€ 39.400
Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur
€ 55 € 55 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging
€ 55 € 55 Aanvrager komt
niet in aanmerking
voor een toevoeging

 

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2018
t/m
€ 19.800
€ 19.801 t/m
€ 27.900
Boven
de
€ 27.900
t/m
€ 27.500
€ 27.501 t/m
€ 39.400
Boven
de
€ 39.400
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
€ 55 € 109* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 55 € 109* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 55 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 54 verschuldigd.

 

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2020 zijn:

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 20.500 en lager € 80 € 28.500 en lager
€ 20.501 t/m € 27.900 € 134 € 28.501 t/m € 39.400
Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 39.400

 

LAT personen- en familierecht

Voor LAT personen- en familierecht gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2020 zijn:

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 20.500 en lager € 112 € 28.500 en lager
€ 20.501 t/m € 27.900 € 147 € 28.501 t/m € 39.400
Boven de € 27.900 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 39.400
Bretonadvocaten