Veranderingen in het arbeidsrecht

mr. R.P.M. Duijndam

Vanaf januari 2015 gaat er het nodige veranderen in het arbeidsrecht. In dit nieuwsbericht behandel ik enkele in het oog springende wijzigingen.

Vanaf januari 2015 gaat er het nodige veranderen in het arbeidsrecht. De volgende wijzigingen springen met name in het oog:

  • Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten
  • Zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding’
  • De WW richt zich meer op het snel vinden van werk.

Tijdelijk contract (Flex)

Vanaf 1 juli 2015 krijgen werknemers met een tijdelijk contract  na twee jaar aanspraak op een vast contract. Deze termijn is momenteel drie jaar.

De contracten worden als opeenvolgend gezien indien de tussenliggende periode niet langer is dan zes maanden. Deze termijn is nu drie maanden.

Ontslag via twee routes

Vanaf 1 juli 2015 verloopt het ontslag via twee routes.

  1. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid verloopt via het UWV;
  2. Ontslag om andere redenen verloopt via de kantonrechter.

De wetgever beoogt dat procedures minder tijd (en daarmee geld) kosten. Daarnaast krijgen alle werknemers (onder voorwaarden) recht op een zogenoemde transitievergoeding. Dit is op dit moment nog anders. De ene werknemer kan via de kantonrechter een ontbindingsvergoeding krijgen (de gouden handdruk), terwijl de andere werknemer, via het UWV, geen vergoeding krijgt. Dit verschil komt te vervallen.

Transitievergoeding

Alle werknemers die ten minste twee jaar in dienst zijn geweest, krijgen vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding. De gedachte hierachter is dat deze bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor scholing om over te stappen naar een andere baan of een ander beroep.

Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn, zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar.

Duur WW

De maximale duur van door de overheid betaalde WW wordt van 1 januari 2016 tot 2019 stapje voor stapje teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen na 24 maanden – tot 38 maanden – aan te vullen.

mr. R.P.M. Duijndam