Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt aangenomen door Tweede Kamer

mr. R.P.M. Duijndam

De Tweede Kamer heeft op 9 februari 2016 ingestemd met het wetsvoorstel dat de doorstroming op de huurmarkt moet verbeteren. Het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt behelst onder meer de volgende maatregelen:

  • Huurverhoging voor scheefwoners van 4 procent plus inflatie

In de eerste plaats moet het scheefwonen worden aangepakt. Minister Blok hoopt dit te bereiken door toe te staan dat mensen met een inkomen boven de € 39.000,- met een extra huurverhoging va 4 procent kunnen worden geconfronteerd naast de gemiddelde huurstijging welke per woningcorporatie niet mag uitkomen boven inflatie plus 1 procent.

  • De jaarlijkse inkomenstoets blijft bestaan

De Belastingdienst moet inkomensgegevens over huurders delen met verhuurders. Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State is deze verplichting uitdrukkelijker geregeld.

  • Huursombenadering

Omdat aan nieuwe bewoners vaak hogere huren worden opgelegd dan aan zittende huurders, is vaak sprake van verschilleden huurprijzen voor dezelfde woningen. In dit soort gevallen wordt het mogelijk gemaakt om een huurverhoging toe te staan tot 2,5 procent boven inflatie. Voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen geldt er geen maximum voor de gemiddelde huursomstijging.

  • Tijdelijke huurcontracten

De huurbescherming heeft tot gevolg dat verhuurders soms moeilijk een huurovereenkomst kunnen beëindigen. Hieraan wordt een einde gemaakt doordat de mogelijkheden voor het aanbieden van tijdelijke contracten wordt verruimd. Zo worden contracten tot twee jaar mogelijk, en wordt een vijfjarig huurcontract geïntroduceerd voor onzelfstandige woningen ten behoeve van jongeren tot en met 27 jaar. Tot slot wordt een huurcontract van maximaal één jaar geïntroduceerd dat na verloop van het jaar van rechtswege zal eindigen.

Hoe verder?

Het streven is erop gericht om de wijzigingen per 1 juli 2016 in te laten gaan.

Voor meer informatie klik hier.

mr. R.P.M. Duijndam