Inkomensnormen gesubsidieerde rechtsbijstand in 2016

Bretonadvocaten

Vanaf 1 januari 2016 gelden nieuwe inkomensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand. Deze normen bepalen of een rechtzoekende in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtshulp. De nieuwe inkomensnormen zijn van toepassing op aanvragen voor gesubsidieerde rechtshulp die zijn ingediend vanaf 1 januari 2016.

De Raad voor Rechtsbijstand is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand.  De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad voor Rechtsbijstand in 2016 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2014 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.

Bekijk hier de inkomensnormen welke door de Raad voor Rechtsbijstand worden gehanteerd.

 

Bretonadvocaten