Indexering alimentatie 2016: 1,3%

mr. ing. J. de Koning

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen.

Het indexeringspercentage voor 2016 zal 1,3% bedragen. Het percentage gaat in op 1 januari 2016 en zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Ook in de landelijke dagbladen wordt dit percentage bekendgemaakt.

(Het indexeringspercentage voor 2015 bedraagt 0,8%)

Bereken hier uw indexering.

mr. ing. J. de Koning