Beperking gemeenschap van goederen

mr. ing. J. de Koning

Op 19 april 2016 is het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Swinkels (D66), Recourt (PvdA) en Van Oosten (VVD) dat strekt tot beperking van de gemeenschap van goederen door de Tweede Kamer aangenomen.

Het voorstel regelt onder meer het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen en wordt bekeken hoe het ondernemingsvermogen van één van de echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt.

Daarnaast wordt de regeling over de draagplicht van schulden aangepast.

Alle voorhuwelijkse gemeenschappelijke goederen als ook alle gemeenschappelijke schulden vallen in de gemeenschap. Deze schulden  kunnen als gemeenschapsschulden worden aangemerkt, ook al zijn zij niet aangegaan ten behoeve van een gemeenschappelijk goed.

Het wetsvoorstel zal vermoedelijk door de Eerste Kamer worden aangenomen en naar verwachting op 1 juli 2017 in werking treden.

 

 

mr. ing. J. de Koning