Lezen chatberichten werknemer: privacyschending?

mr. R.P.M. Duijndam

Volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) is het onder omstandigheden geoorloofd indien een werkgever het chat- of mailverkeer van een werknemer leest, ook als deze berichten een privé karakter hebben.

Dat heeft EHRM geoordeeld in een uitspraak van 12 januari 2016. De kwestie betrof de volgende.

In 2007 werd een Roemeense werknemer, de heer Bogdan Barbulescu, ontslagen omdat hij onder werktijd privéberichten had verzonden met chatdienst Yahoo Messenger. De Yahoo Messenger account was op verzoek van zijn werkgever aangemaakt om op verzoeken van klanten te kunnen reageren. Omdat de werkgever er vanuit ging dat het om zakelijke berichten ging, heeft de werkgever deze berichten gelezen. Toen duidelijk werd dat het om privéberichten ging, werd de heer Barbulescu ontslagen, omdat hij de bedrijfsreglementen zou hebben overtreden. In deze reglementen stond dat het niet is toegestaan (onder andere) computers voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

De werknemer stelde zich op het standpunt dat het feit dat de werkgever de chatberichten heeft gelezen, een inbreuk zijn op zijn privacy.

Het EHRM is het daar niet mee eens: “Het is niet onredelijk dat een werkgever wil verifiëren of zijn werknemers hun professionele taken binnen werktijd uitvoeren”, zo merkt het EHRM op.

Binnen de context van deze casus is derhalve geen privacyschending vastgesteld.

 

mr. R.P.M. Duijndam