Burenrecht

Burenrecht is een rechtsgebied wat tot de verbeelding spreekt. Iedereen heeft wel eens een aflevering van de Rijdende Rechter gezien waarin de problemen tussen buren worden behandeld. 

Het burenrecht is een onderdeel van het civiel recht. Een definitie van burenrecht is: Het geheel van bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven. Dit is ook de naam van titel 4 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (titel 5.4 BW), dat over het burenrecht gaat. Vervolgens maken titel 5 (mandeligheid) en titel 6 (erfdienstbaarheid) ook deel uit van het burenrecht.

Daarnaast kan men ook regels van burenrecht vinden in plaatselijke verordeningen. Soms wordt in een dergelijke verordening afgeweken van wat er in de wet staat. Heeft u een geschil met uw buurman over de minimale afstand tussen een boom en de erfgrens, raadpleeg dan ook de gemeentelijke verordening.

Hoewel de regels van het burenrecht in beginsel bedoeld zijn voor eigenaars van woningen , gelden veel van de regels van burenrecht ook voor huurders en verhuurders. In het geval er een probleem bestaat tussen huurders, zal in bepaalde gevallen niet alleen de huurder, maar ook de eigenaar van het huis (woningbouwvereniging) moeten worden aangesproken. 

In burenrecht is er bijna altijd sprake van overlast en hinder. Deze overlast en hinder kan bestaan uit een boom die het zonlicht wegneemt, een te hoge erfafscheiding, problemen met het recht van overpad en niet duidelijke regels over erfdienstbaarheid. 

Wat te doen bij een geschil: 

  • Ga als eerste praten met de buren over de overlast die u ervaart;
  • Leg de gebeurtenissen vast en maak eventuele foto’s
  • Zorg dat u binnen de termijn bezwaar maakt tegen de bouwplannen van uw buren;
  • Komt u er niet uit, schakel dan een derde in, bijvoorbeeld een mediatior of advocaat;

Natuurlijk kunt u bij ons ook advies inwinnen betreffende uw specifieke situatie. 

© 2024 Breton advocaten. Alle Rechten Voorbehouden. - Disclaimer - ditisABC.