Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is zeer divers en dynamisch. Vreemdelingen kunnen in Nederland om verblijf vragen voor diverse doeleinden. 

Allereerst kunnen vreemdelingen in Nederland asiel aanvragen. Zij verzoeken de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bescherming te bieden tegen oorlogsgeweld, geweld door de autoriteiten van het land van herkomst vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging. De IND beoordeeld de asielaanvragen op grond van de Vreemdelingenwet 2000, Vreemdelingenbesluit en Vreemdelingencirculaire. Daarnaast wordt o.a. de algemene informatie (ambtsbericht)  van de Minister van Buitenlandse Zaken betrokken bij de besluitvoering. 

Vreemdelingen worden tijdens de eerste procedure opgevangen in een asielzoekerscentrum. Wordt de aanvraag afgewezen dan wordt de vreemdeling aangezegd Nederland te verlaten. Ook worden de voorzieningen in het asielzoekerscentrum beëindigd. 

Vreemdelingen kunnen daarnaast aanvragen indienen voor een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd. Dat houdt in dat op grond van medische behandeling, studie, arbeid, godsdienstleraar of gezinshereniging een aanvraag ingediend kan worden om verblijf te kunnen realiseren. Deze aanvragen kunnen in het land van herkomst bij de Nederlandse ambassade dan wel bij de IND in Nederland worden ingediend. 

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan de IND besluiten om tot verblijfsaanvaarding over te gaan. Na het ontvangen van de beschikking dient de vreemdeling in te burgeren in de Nederlandse maatschappij. 

Ook kan de vreemdeling, indien hij of zij aan de voorwaarden voldoet een aanvraag indienen voor verkrijging van de Nederlandse nationaliteit. 

Aangezien het vreemdelingenrecht zeer specialistisch is, is het raadzaam om advies te vragen bij een advocaat of persoon die gespecialiseerd is in het vreemdelingenrecht. Graag staan wij u bij in deze procedures. 

Onze specialisten:

© 2018 Breton advocaten. Alle Rechten Voorbehouden. - Disclaimer - ditisABC.