Vreemdelingenbewaring

Indien u als vreemdeling zonder verblijfsvergunning of niet met toestemming van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Nederland verblijft, kunt u in vreemdelingenbewaring worden genomen. Vreemdelingenbewaring is bedoeld om u terug te sturen naar het land waar u vandaan komt. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u vindt dat u niet in de vreemdelingenbewaring thuis hoort. Zo kunnen er medische problemen zijn of heeft u wel degelijk legaal verblijf in Nederland of een ander Europees land. Sommige vreemdelingen hebben een vast adres en voldoende inkomen, zodat het niet nodig is om de uitzetting in een Huis van Bewaring af te wachten. Meent u onterecht vast te zitten, dan kunnen wij u helpen zo snel mogelijk weer vrij te komen.

Onze specialisten:

© 2018 Breton advocaten. Alle Rechten Voorbehouden. - Disclaimer - ditisABC.