Terug naar ons team

mr. J. Klein Molekamp

Advocaat

Julian Klein Molekamp is sinds januari 2020 verbonden aan Breton Advocaten. Daarvoor heeft hij onder andere gewerkt bij een middelgroot advocatenkantoor in Utrecht, het openbaar ministerie en het meest recent vanuit zijn eigen kantoor Klein Molekamp Legal te Haarlem van waaruit hij een volledige praktijk heeft ingebracht bij Breton Advocaten.

Zijn affiniteit met ondernemen zorgt ervoor dat hij steeds verder kijkt dan alleen het juridische probleem en dat hij oog blijft houden voor het belang van zijn cliënten. Strategie, korte lijnen en doortastend optreden zijn de uitgangspunten op basis waarvan hij te werk gaat. Zowel particulieren als ondernemers voelen zich thuis in de behandeling van zaken door hem. Dat is ook de reden dat zijn praktijk veelal bestaat uit terugkerende cliënten.

Zijn praktijk bestaat voornamelijk uit commerciële contracten, ondernemingsrecht, verbintenissenrecht en naast arbeidsrecht ook het (commune) strafrecht en bestuursrecht waar dat raakt aan de strafrechtelijke grenzen zoals CBR-zaken en rijbewijs-zaken.

Recent is hij nog betrokken geweest bij:

  • De uitonderhandeling van een internationale distributieovereenkomst voor het exclusief op de Nederlandse markt brengen van een nieuw cocktaildrank;
  • Het splitsen en herstructureren van de organisatie(structuur) van een onderneming om aansprakelijkheid en durf-investeringen te scheiden en risico te beperken;
  • Het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten bij nieuwe BV’s en joint-ventures;
  • Het opstellen en aanpassen van franchiseovereenkomsten en het procederen omtrent beëindiging van franchiseovereenkomst(en);
  • Het opzetten en begeleiden van een complete zorgonderneming inclusief ANBI-stichting, zorgondernemers en huur/zorg-overeenkomsten;
  • Gerechtelijke procedures omtrent verborgen gebreken en dwaling bij de aankoop van huizen;
  • Het succesvol terugvorderen van rijbewijzen op grond van zwaarwegende belangen.

Voor een vrijblijvende kennismaking kunt u bellen naar 06 42 15 88 21 of mailen naar j.kleinmolekamp@bretonadvocaten.nl