Gratis informatiegesprek bij een OM-strafbeschikking door gespecialiseerde advocaten

mr. J. Klein Molekamp

 

Gratis informatiegesprek (standaard consult)

Verdachten die zich op vrije voeten bevinden kunnen een gratis gesprek met een advocaat krijgen. Dit wordt door de Raad voor Rechtsbijstand standaard consult genoemd. Verdachten kunnen dit consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie krijgen wegens de oplegging van een strafbeschikking (eerste en tweede lid van artikel 257c van het Wetboek van Strafvordering). Er vindt geen draagkrachttoets plaats en er wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Vanaf 1 april 2021 wijst het Openbaar Ministerie (OM) in alle uitnodigingen voor een verhoor als hiervoor bedoeld, de verdachte op die mogelijkheid. Als een verdachte in aanmerking komt voor het standaard consult staat dit dus altijd in de brief vermeld die hij of zij ontvangt van het OM.

 

Werkwijze

Verdachten kunnen naar het speciaal geopende telefoonnummer van de Raad voor Rechtsbijstand bellen en aangeven dat zij een advocaat willen spreken in verband met het voornemen een OM-strafbeschikking op te leggen. De piketcentrale geeft op dat moment de naam en het telefoonnummer van een advocaat die de verdachte zelf dient te bellen indien de verdachte overleg of informatie wenst. Vanuit privacyoverwegingen wordt deze advocaat niet voorzien van de gegevens van de verdachte.

 

Voorkeursadvocaten van Breton Advocaten

Verdachten kunnen evenwel ook zelf een voorkeursadvocaat bellen zonder dat zij eerst contact opnemen met de Raad voor Rechtsbijstand (of de piketcentrale van de Raad voor Rechtsbijstand). Binnen Breton advocaten zijn zowel Joël de Gram als Julian Klein Molekamp gespecialiseerd in het strafrecht en ingeschreven voor het strafpiket waardoor zij u kosteloos een eerste gesprek kunnen aanbieden in het kader van een voornemen tot het opleggen van een OM-strafbeschikking.

 

Al een strafbeschikking ontvangen?

De (demissionair) minister voor Rechtsbescherming wil dit standaard consult ook laten ingaan voor verdachten op vrije voeten die direct de strafbeschikking via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hebben ontvangen, zonder vooraf door het OM te zijn gehoord. Het standaard consult geldt in dit geval ook alleen voor verdachten die van een misdrijf worden verdacht en niet van een overtreding. Dit heeft te maken met de relatief eenvoudige aard van de strafbare feiten en de lichte straffen die daarbij worden opgelegd.

 

Een datum voor deze zaken is echter nog niet bekend. Op een later tijdstip maken wij u dit graag bekend. Voor meer informatie kunt u ook hier terecht.

 

Heeft u vragen? Neem vooral contact met ons op om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

mr. J. Klein Molekamp