Dronken op een elektrische step: mr. Klein Molekamp staat met succes cliënt bij in zaak tegen CBR vanwege onterechte invordering rijbewijs en een onderzoek naar de rijgeschiktheid

mr. J. Klein Molekamp

Rijden onder invloed

Dat rijden onder invloed van alcohol en/of drugs  niet is toegestaan is voor niemand nieuws. De strafbedreiging voor dit feit wordt ook steeds verder uitgebreid. Zie hier de meest recente richtlijn voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs.

 

Bestuursrechtelijk ingrijpen

Naast strafrechtelijk ingrijpen volgt vaak ook bestuursrechtelijk ingrijpen. Zoals een  lichte educatieve maatregel alcohol (lema-cursus) of een educatieve maatregel alcohol (ema-cursus). Steeds vaker komt ook een onderzoek naar de rijgeschiktheid vanuit het CBR aan de orde. Gekeken wordt in dat geval of de bestuurder nog wel geschikt is om deel te nemen aan het verkeer. Gedurende dit onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt het rijbewijs echter al wel direct geschorst. Een mogelijke (uiteindelijke) sanctie is het ongeldig verklaren van het rijbewijs door bijvoorbeeld afhankelijkheid van alcohol of drugs. De aanleiding voor een onderzoek naar de rijgeschiktheid vloeit in zijn algemeenheid voort uit de hoeveelheid microgrammen alcohol dat bij een blaastest wordt geconstateerd. Zie hier informatie omtrent onderzoeken naar de rijgeschiktheid bij het CBR. De gevolgen van een dergelijk onderzoek naar de rijgeschiktheid zijn door het direct schorsen van het rijbewijs voor de betreffende bestuurder echter van erg groot.

 

Dronken op een fiets of……, zoals in dit geval, een elektrische step(!)

Dronken in een auto of op een motor is in het kader van de wegenverkeerswet hetzelfde. Het betreft simpelweg een gemotoriseerd voertuig. Maar hoe zit het met een elektrische step?

Een elektrische step is geen gemotoriseerd voertuig. Een aantal elektrische steppen is wel erkend en gekwalificeerd als een bijzondere bromfiets waardoor ook de Wegenverkeerswet op die elektrische voertuigen van toepassing is.

Ondanks dat de elektrische step van cliënt niet viel onder de categorie “bijzondere bromfietsen”, werd aan cliënt toch een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd en moest cliënt de kosten van dit onderzoek volledig zelf betalen.

 

Door het succesvol instellen van bezwaar werd het CBR bewogen haar beslissing in te trekken. Een vordering tot een onderzoek naar de rijgeschiktheid op basis van een aanhouding op een elektrische step is dus inmiddels ook volgens het CBR niet mogelijk.

 

Het CBR schreef in haar beslissing om het besluit in te trekken:

“Motivering van dit besluit

Op 24 maart 2020 hebben wij van de Politie Eenhoud Zeeland-West-Brabant een mededeling ingevolge artikel 130 WvW94 ontvangen. De feiten en omstandigheden die door de politie zijn vermeld in deze mededeling hebben geleid tot het vermoeden dat u mogelijk niet meer voldoet aan de geschiktheidseisen. Naar aanleiding hiervan heeft het CBR, bij besluit van 7 april 2020,  besloten dat u een onderzoek moet laten doen naar uw alcoholgebruik. Uit de ontvagnen mededeling is gebleken dat u betn aangehouden met een ademalcoholgehalte van 785 ug/l. Op basis van deze informatie is de geldigheid van uw rijbewijs op grond van dwingendrechtelijke bepalingen geschorst. 

Op 04 mei heeft uw gemachtigde, namens u, een pro forma bezwaarschrift ingediend. Bij besluit van 29 mei 2020 heeft het CBR het besluit van 7 april 2020 ambtshalve ingetrokken. Hiermee is de schorsing van uw rijbewijs opgeheven.”

 

Vanwege de inmenging van mr. Klein Molekamp werd snel op het bezwaar beslist en kon de cliënt snel weer over zijn rijbewijs beschikken.

 

Heeft u problemen met het CBR, loopt er een onderzoek naar de rijgeschiktheid of heeft u rijbewijsproblemen? Schroom dan niet om contact op te nemen met mij of mijn kantoorgenoot mr. J.S. de Gram.

 

mr. J. Klein Molekamp